Kijk voor elk geneesmiddel in deze blog

Zyvoxid®

Werkzame stof

Linezolid
Geneesmiddelgroep

Antibiotica: restgroep

Andere namen

Geen

Samenstelling

Granules voor drank (sinaasappelsmaak): 20 mg linezolid per ml drank
Infusie-oplossing: 2 mg linezolid per ml
Tablet, omhulde: 400 mg linezolid

Fabrikant/Leverancier

Pharmacia BV
Medcor Pharmaceuticals B.V. (parallel import)
RVG 106663//26569

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Infecties met bacteriën , die gevoelig zijn voor linezolid
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen
Patiënten die medicijnen gebruiken die monoamino-oxidase A of B remmen, zoals fenelzine, isocarboxazide, moclobememide (= Aurorix®) en selegiline (= Eldepryl®)
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
Borstvoeding

De werkzame stof gaat over in de moedermelk.
Tijdens gebruik van dit medicijn geen borstvoeding geven .
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht. Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersrecept .
Vertel ook een vervangende arts of medisch specialist wanneer u van plan bent zwanger te worden, al zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens de zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gebruiken.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerkingen o.a. duizeligheid en wazig zien veroorzaken.

Hiervan kunnen o.a. allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter om te zien of dit middel invloed heeft op uw reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit is een antibioticum dat werkzaam is tegen ziektekiemen (= micro-organismen) die gevoelig zijn voor linezolid.
Wanneer minder antibioticum wordt gebruikt dan is voorgeschreven, bestaat de kans dat de bacterie ongevoelig wordt (= bacteriële resistentie) voor dit middel. De infectie gaat dan mogelijk niet over of komt weer terug na stoppen met het gebruik (= recidiveren) van dit medicijn.
Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Bloedbeeldveranderingen (= hematologische veranderingen)
Braken
Buikpijn
Diarree
Duizeligheid
Gewrichtspijn (poly-artralgie)
Hoofdpijn
Injectieplaats: pijn, aderwand-ontsteking
Koorts
Koude rillingen
Laboratoriumwaarden, afwijkingen
Misselijkheid
Plaatselijke pijn
Schimmel (candidiasis), vooral op mond- vaginaslijmvlies
xSlapeloosheid
Smaakveranderingen
Tintelingen
Vermoeidheid
Verminderd of verdwenen tastgevoel (hypesthesie, paresthesie)
Wazig zien
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers), zoals moclobemide (= Aurorix®
Medicijnen met een vaatvernauwende (= vasopressieve werking)
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkómen dat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Drank en tabletten: zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
De infusies worden door een arts of verpleegkundige bereid en toegediend.
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

Drank en tabletten: in de verpakking bij kamertemperatuur.
Infusies: zie bewaarvoorschrift in de bijsluiter van de verpakking.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar medicijnen niet in een warme en/of vochtige omgeving , zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze het beste terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u geen of te weinig medicijn gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekte of de klachten niet overgaan of dat u (opnieuw) ziek wordt. Gebruik daarom niet minder medicijn dan is voorgeschreven.
Gebruik deze medicijnen niet korter dan is voorgeschreven omdat de kans dan groot is dat de infectie weer terugkomt (= recidiveren).
Wanneer u te veel medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet méér van dit medicijn dan is voorgeschreven.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven niet zelf combineren met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag uw arts of apotheker altijd eerst advies als u naast dit medicijn ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de medicijnen die u krijgt. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van de medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid weg nemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit middel nauwkeurig volgens het voorschrift van uw arts.
Wanneer u geen of te weinig antibioticum gebruikt (= onderdosering), bestaat de kans dat de ziekteverwekkende bacterie ongevoelig (= resistent) wordt voor dit middel. U loopt dan de kans dat de infectie niet overgaat of dat u opnieuw ziek wordt, wanneer u stopt met het gebruik van dit middel.
Gebruik daarom niet minder van dit medicijn dan de voorgeschreven hoeveelheid en gebruik het ook niet korter dan is voorgeschreven door de dokter. Het is dus erg belangrijk dat u de kuur afmaakt .
Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met het gebruik van dit medicijn tijdens de controle met uw arts. Vertel uw arts ook of u wél of niet tevreden bent met het voorgeschreven medicijn. Die kan dan bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies als u problemen heeft met het gebruik van dit medicijn.

Vergoeding

Dit medicijn is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en wordt daarom in principe vergoed volgens de daarvoor geldende regels van de overheid en uw zorgverzekeraar .
Er zijn echter ook recept-geneesmiddelen die niet of slechts ten dele worden vergoed.
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter van Zyvoxid®
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Antibiotica: restgroep
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat..
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.