Kijk voor elk geneesmiddel in deze blog

Kruidvat Diarreeremmer

Werkzame stof

Loperamide
Geneesmiddelgroep

Stopmiddelen (= anti-diarrhoica)

Andere namen

Diarem®
Diacure®
Imodium®

Samenstelling

Capsule: 2 mg loperamide-hydrochloride

Fabrikant/Leverancier

Marel B.V.

Toepassingen (= indicaties)

Diarree
Algemeen

Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.
Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn binnen enkele dagen niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Dikke darmontstekingen (colitis), bepaalde vormen
Dysenterie
Gevallen waarin de darmwerking niet mag worden geremd (o.a. dreigende darmverlamming, bepaalde vergiftigingen)
Kinderen jonger dan 2 jaar
Overgevoeligheid of allergie voor dit middel, voor een of meer van de bestanddelen of voor vergelijkbare middelen.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap

Er zijn onvoldoende gegevens om een eventuele schadelijkheid van dit middel tijdens de zwangerschap goed te kunnen beoordelen.
Dit middel niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
Borstvoeding

De werkzame stof (= loperamide) gaat over in de moedermelk.
Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven of dit middel niet gebruiken tijdens de periode van borstvoeding (tenzij de arts anders voorschrijft).
Algemeen
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Vraag eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. duizeligheid veroorzaken en zo een negatieve invloed op het reactie- en concentratievermogen hebben.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.

Algemeen
Lees ook de patiëntenbijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Dit medicijn vertraagt de darmwerking door een direct effect op de darmwand. Het verbetert ook de opname van water en zouten door de darm. Hierdoor neemt de transportsnelheid door de darm af en wordt de ontlasting vaster.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Braken
Buikpijn
Droge mond
Duizeligheid
Misselijkheid
Overgevoeligheidsreacties
Slaapzucht (= lethargie)
Verstopping (= obstipatie), het gebruik in dat geval onmiddellijk staken
Algemeen
Vaak is er maar een kleine kans op bijwerkingen. Er zijn echter ook geneesmiddelen met een betrekkelijk grote kans op bijwerkingen.

Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking van dit medicijn, (2) wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank of op (3) overgevoeligheid voor dit medicijn of (4) een allergische reactie op dit medicijn.

De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen.
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Er zijn voor zover bekend bij gebruik volgens voorschrift geen wisselwerkingen van betekenis met andere medicijnen, voedsel, dranken of andere stoffen.
Algemeen
Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen, voedsel of dranken.

Gebruik

Zie etiket of de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
Gebruikelijke dosering bij acute diarree:
Volwassenen: beginnen met 2 capsules en daarna elke 2 uur 1 capsule tot een maximum van 8 capsules per dag.
Kinderen vanaf 8 jaar: beginnen met 1 capsule en daarna elke 2 uur 1 capsule tot een maximum van 3 capsules per 20 kg kind per dag (een kind van 40 kg dus maximaal 6 capsules per dag).
Gebruikelijke dosering bij chronische diarree:
Volwassenen: beginnen met 2 capsules en daarna -afhankelijk van de ernst van de diarree- een onderhoudsdosering van 1-6 capsules per dag tot een maximum van 8 capsules per dag.
Kinderen vanaf 8 jaar: beginnen met 1 capsule en en daarna -afhankelijk van de ernst van de diarree- een onderhoudsdosering van 1-2 capsules per dag tot een maximum van 3 capsules per 20 kg kind per dag (een kind van 40 kg dus maximaal 6 capsules per dag).
Algemeen
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.
Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .
De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige zelfzorg-medicijnen niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.
Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.
Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.
Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.
Wijk niet af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.
Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding

Dit zelfzorgmiddel wordt zonder recept niet vergoed.
Dit zelfzorgmiddel wordt op recept alleen vergoed bij chronisch gebruik langer dan 6 maanden.
Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Andere informatiebronnen

Lees de bijsluiter zorgvuldig
Algemeen
U kunt zo nodig uw arts, apotheker of drogist om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Darmverlamming (ileus), verminderde geestelijk en lichamelijke activiteit (stupor), bewegingscoördinatie-stoornissen, slaperigheid, vernauwde pupillen (miosis), verhoogde spierspanning (hypertonie), ademhalingsproblemen, bewusteloosheid (coma)
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.

Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt. Neem die ook mee als u naar een arts of naar het ziekenhuis toe gaat.

Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten