Kijk voor elk geneesmiddel in deze blog

Stalevo®

Werkzame stoffen

Levodopa, carbidopa en entacapon
Geneesmiddelgroepen

Parkinson-middelen

Andere namen

Geen

Samenstelling

Tabletten 50/12,5/200, 100/25/200, 150/37,5/200 en 200/50/200 mg levodopa/cardbidopa/entacapon per tablet

Fabrikant/leverancier

Novartis Pharma BV

Toepassingen (= indicaties) o.a.

Parkinson (parkinsonisme), met uitzondering van parkinsonisme als bijwerking van medicijngebruik
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de toepassing van dit medicijn.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties) o.a.

Antidepressiva, bepaalde (MAO-remmers)
Bijniertumor
Glaucoom, nauwehoek-
Lever-aandoeningen
Neuroleptica-syndoorm, kwaadaardig (= MNS), ook indien eerder last van gehad
Lever-aandoeningen
Overgevoeligheid of allergie voor dit medicijn of voor één of meer van de bestanddelen
Rhabdomyolyse, niet traumatisch (zeldzame spier-aandoening)
Informeer uw arts bij (o.a.)

- astma
- behoefte om te stoppen met het gebruik van dit medicijn
- bloedrukverlagers, gebruik van
- depressiviteit, zelfmoordgedachten, afwijkend gedrag
- hart-aandoening, oa.. hart-aanval
- lever-aandoening
- long-aandoening
- maagzweer
- mentale aandoening, ernstige (ook indien eerder)
- nier-, lever- of hormoon-gerelateerde aandoening
- ongecontroleerde beweginge na gebruik van dit medicijn
- openhoek-glaucoom, chronisch
- slaapneigingen of -aanvallen
- na gebruik van dit medicijn: stijve spieren, bevingen (tremoren), heftig schokken, opwinding, verwarring, koorts, snelle pols, grote bloeddruk-schommelingen (waarschuw in die gevallen onmiddellijk uw arts)
- stuipen
- vaat-aandoening
Algemeen
Breng ook een vervangende arts of een medisch specialist op de hoogte van eventuele andere ziekten of klachten die u heeft. Hiermee kunt u voorkomendat u verkeerde medicijnen krijgt voorgeschreven.
Lees ook de bijsluiter om te zien wanneer dit medicijn niet mag worden gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn niet gebruiken tijdens de zwangerschap (tenzij de arts anders voorschrijft).
Borstvoeding

Tijdens gebruik van dit middel geen borstvoeding geven.
Algemeen
Sommige medicijnen kunnen een schadelijke invloed hebben op het verloop van de zwangerschap of op de nog ongeboren vrucht (= foetus) of de boreling (= neonatus). Van veel medicijnen is dat echter nog niet precies bekend.
Heel wat medicijnen komen in de moedermelk terecht en bereiken zo de zuigeling.
Gebruik daarom tijdens zwangerschap of borstvoeding alleen medicijnen op doktersvoorschrift .
Vertel ook een vervangende arts of een medisch specialist als u van plan bent zwanger te worden, zwanger bent of borstvoeding geeft. Hiermee kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven die niet mogen worden gebruikt tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Raadpleeg eerst uw arts wanneer u van plan bent tijdens zwangerschap of periode van borstvoeding oude medicijnen , zelfzorgmedicijnen of alternatieve middelen te gaan gebruiken.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over het gebruik van dit medicijn tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit medicijn kan als mogelijke bijwerking o.a. een licht gevoel in het hoofd of duizeligheid veroorzaken.
Hiervan kunnen allerlei dagelijkse activiteiten, zoals bezigheden in en rond het huis, deelname aan het verkeer en het bedienen of besturen van machines, ernstige hinder ondervinden.
Algemeen
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de mogelijke invloed van dit medicijn op het reactie-, concentratie- en/of gezichtsvermogen.

Werking

Levodopa verhoogt waarschijnlijk de dopamine-concentratie in de hersen, waardoor de dopamine-receptoren sterker worden gestimuleerd. Hierdoor nemen bepaalde verschijnselen van de ziekte van Parkinson, zoals verminderde beweeglijkheid (= hypokinesie), spierstijfheid en bevingen (=tremoren), af.
Carbidopa en entacapon versterken de werking van dit levodopa.
Dit medicijn remt ook de productie van moedermelk.
Algemeen
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de werking van dit middel.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.)

Meest voorkomende (o.a.)
- mentale veranderingen(o.a. geheugenproblemen, depressie mogelijk met zelfmoordgedachten, paranoïde en psychotische verschijnselen
- misselijkheid
- ongecontroleerde bewegingen
- urine, rood-bruin (onschadelijk)
Minder vaak voorkomend (o.a.)
- ader-ontsteking in benen
- bloedbeeld-veranderingen
- bloeddrukverhoging (= hypertensie)
- bloedingen
- buikpijn
- diarree
- dromen, vervelende
- duizeligheid
- eetlustverlies
- flauwvallen
- hallucinaties
- hartslag/hartritme, onregelmatig
- infecties
- kortademigheid
- licht gevoel in het hoofd
- maagdarm-bloedingen
- maagdarm-zweren
- overgeven
- Parkinson-verschijnselen, verergering
- pijn op de borst
- slaapproblemen
- slaperigheid
- spierkrampen
- stuipen
- tintelend/doof gevoel
- vallen, vaker
- vermoeidheid
- verstopping (= obstipatie)
- verwarring
- zweten
Zelzaam/zeer zeldzaam (o.a.)
- gewichtstoename of - verlies
- gezichtsstoornissen
- jeuk
- huiduitslag
- opwinding (= agitatie)
Algemeen
Infromeer uw (huis)arts als zich verschijnselen bijwerkingen voordoen die hier niet vermeld zijn.
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op een:
- bijwerking
- wisselwerking van dit medicijn met een ander medicijn, voedsel of drank
- overgevoeligheid
- allergische reactie .
De kans op bijwerkingen wordt gewoonlijk groter bij gebruik van hogere doseringen .
Gebruik daarom niet meer van dit medicijn dan op het etiket of in de bijsluiter staat voorgeschreven.
Het is mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal 'bekende' bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn, waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen opgemerkt en aangemeld zijn bij de daarvoor verantwoordelijke instantie.
Lees de bijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Mogelijke wisselwerkingen (= interacties) o.a.

Versterking van de werking van (o.a.)
- adrenaline
- alfa-methyldopa
- antidepressiva
- apomorfine
- dobutaminde
- dopamine
- isoprenaline
- noradrenaline
- rimiterol
Afzwakking van de werking van (o.a.)
- dopamine-blokkers (= dopamine-antagonisten (voor behandeling van mentale aandoeningen, misselijkheid of overgeven)
- fenytoïne (= Hydantoïne®, Epanutin®)
- papaverine
Voedsel (o.a.)
- eiwitrijk voedsel (o.a. vlees, vis, melkproducten, zaden, noten)
Overige (o.a.)
IJzer-bevattende middelen (niet gelijktijdig innemen)
Algemeen
Vertel ook een vervangende huisarts of medisch specialist welke medicijnen u gebruikt. Zo kunt u voorkomendat u medicijnen krijgt voorgeschreven, die niet mogen worden gecombineerd met medicijnen die u al gebruikt.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruik

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking.
De tabletten kunnen met en zonder voedsel worden ingenomen.
Tablet vergeten:
- volgende tablet meer dan 1 uur later: neem vergeten tablet alsnog in als daarna moet worden ingenomen
- volgende tablet minder dan 1 uur later: neem vergeten tablet alsnog in en wacht 1 uur voor dat u de volgende tablet inneemt. Hou u daarna aan het normale inname-schema.
- neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen
Algemeen
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet goed begrijpt hoe u dit medicijn moet gebruiken. Doe dat ook als u dat niet meer precies weet of wanneer u dat bent vergeten.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen
Kleine kinderen denken vaak dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar medicijnen daarom altijd buiten bereik van kleine kinderen! .
De meeste medicijnen zijn in de originele verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur (zie ook het bewaarvoorschrift in de bijsluiter).
Bewaar medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving , zoals bijvoorbeeld douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van een medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige medicijnen niet bewaren, niet aan anderen geven of niet in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt het restant het beste ter vernietiging terugbrengen naar de apotheek.
Lees ook de bijsluiter voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit middel.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt! Het gebruik van medicijnen heeft echter alleen zin wanneer ze correct worden gebruikt. Dat wil zeggen nauwkeurig volgens het voorschrift van de arts.
Wanneer u te weinig van dit medicijn gebruikt (= onderdosering), werkt het niet of onvoldoende, zodat de klachten niet over gaan. Gebruik dus niet minder dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Wanneer u te veel van dit medicijn gebruikt (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen en zelfs tot ziekenhuisopname. Gebruik daarom niet m‚‚r dan de voorgeschreven hoeveelheid.
Vraag uw arts of apotheker om uitleg als u niet precies (meer) weet hoe u uw medicijnen moet gebruiken of wanneer u dat bent vergeten.
Zelf combineren van medicijnen

Combineer recept-medicijnen niet op eigen initiatief met oude medicijnen, die u heeft bewaard, of met zelfzorg-medicijnen. Dit kan namelijk leiden tot ongewenste wisselwerkingen (= interacties).

Vraag eerst advies aan uw arts of apotheker als u naast de medicijnen van de dokter nog andere medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen in uw medicijnen heeft. Wanneer u denkt dat u het verkeerde medicijn heeft gekregen, bang bent voor bijwerkingen of denkt dat de medicijnen die u heeft gekregen niet helpen, kan dat uw vertrouwen in de medicijnen ernstig ondermijnen. In de praktijk is gebleken dat het gebruik van medicijnen dan vaak slecht is (= medicatie-ontrouw).
Bespreek eventuele problemen met betrekking tot uw medicijnen altijd met uw arts of apotheker. Deze kunnen dan uw ongerustheid wegnemen of bekijken of u misschien andere medicijnen nodig heeft.

Medicatiebegeleiding

Bespreek uw ervaringen en eventuele problemen met dit medicijn regelmatig met uw arts. Wanneer u niet tevreden bent met de werking of veel last heeft van bijwerkingen, kan de dokter bekijken of de dosis moet worden aangepast of dat u een ander medicijn nodig heeft.
Als u niet (meer) weet hoe u dit middel moet gebruiken of problemen met het gebruik heeft, kunt u ook de apotheker om advies vragen.

Vergoeding

Dit medicijn wordt volledig vergoed (juli 2004).
Vraag uw arts, apotheker of zorgverzekeraar zo nodig om nadere informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Levodopa-Carbidopa Tabletten
Algemeen
U kunt uw arts of apotheker zo nodig om meer informatie over dit middel vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten