Kijk voor elk geneesmiddel in deze blog

Vitamine B-Complex Dragees/Tabletten (multi-vitamine) / (zelfzorg)

Werkzame stoffen

Vitaminen B1 (= thiamine), B2 (= riboflavine), B3 (= nicotinamide), B5 (= pantotheenzuur), B6 (= pyridoxine), B12 (= cyanocobalamine)
Geneesmiddelgroep

Vitaminen

Andere namen

Davitamon B-Complex Forte®
Vitamine B-Complex Dragees/Tabletten
Vitamine B-Complex Forte Dragees/Tabletten

Samenstelling

Dragees: 1,5 mg vitamine B1 (= thiamine), 2,5 mg vitamine B2 (= riboflavine), 20 mg vitamine B3 (= nicotinamide), 3 mg vitamine B5 (= pantotheenzuur), 2 mg vitamine B6,(= pyridoxine), vitamine B12 (= cyanocobalamine) per dragee
Tabletten: 1,5 mg vitamine B1 (= thiamine), 2,5 mg vitamine B2 (= riboflavine), 20 mg vitamine B3 (= nicotinamide), 3 mg vitamine B5 (= pantotheenzuur), 2 mg vitamine B6,(= pyridoxine), vitamine B12 (= cyanocobalamine) per tablet

Fabrikant/Leverancier

Diverse fabrikanten en leveranciers

Toepassingen (= indicaties)

Vitaminen B-tekort (= vitaminedeficiënties), voorkómen van (= preventie = profylaxe)
Algemeen
Lees altijd goed de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de toepassing en het gebruik van dit zelfzorg-medicijn.
Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorg-medicijn niet of onvoldoende helpt tegen de klachten die u heeft.

Niet gebruiken bij (= contra-indicaties)

Foliumzuur-tabletten (tenzij arts anders voorschrijft)
Overgevoeligheid voor dit medicijn of voor een of meer van de bestanddelen
Algemeen
Lees ook de bijsluiter in de verpakking om te zien wanneer u dit zelfzorg-medicijn niet mag gebruiken.

Zwangerschap

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap.
Borstvoeding

Dit middel kan voor zover bekend zonder bezwaar volgens voorschrift worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.
Algemeen

Ook zelfzorg-medicijnen kunnen een schadelijke werking hebben tijdens de zwangerschap. Gebruik daarom tijdens zwangerschap bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Ook zelfzorg-medicijnen kunnen in de moedermelk terechtkomen. Gebruik daarom tijdens borstvoeding bij voorkeur alleen medicijnen op doktersrecept .
Vraag altijd eerst uw arts of u tijdens zwangerschap of borstvoeding medicijnen die u al gebruikte, zelfzorg-medicijnen of homeopatische en andere alternatieve middelen mag (blijven) gebruiken.
Lees altijd eerst de bijsluiter in de verpakking om te zien of u dit zelfzorg-medicijn mag gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding.

Verkeer, werk en sport

Dit middel heeft voor zover bekend geen invloed op het reactie- en concentratievermogen.
Algemeen

Lees ook de patiëntenbijsluiter over een eventuele invloed van dit medicijn op uw reactie- of concentratievermogen.

Werking

Vitaminen spelen een onmisbare belangrijke rol bij de stofwisseling van koolhydraten (= suiker), aminozuren en vetten.
Algemeen

Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de werking van dit zelfzorg-medicijn.

Mogelijke bijwerkingen (o.a.):

Geelkleuring van de urine
Overgevoeligheidsreacties door thiamine, zeer zelden
Algemeen

Er bestaat altijd een kans dat u last krijgt van bijwerkingen. Dat hoeft echter niet per se het geval te zijn.
Wanneer tijdens het gebruik van dit medicijn effecten optreden die u niet kent, verwacht of vreemd vindt, kan dat wijzen op: (1) een bijwerking , (2) een wisselwerking (= interactie) van dit medicijn met een ander medicijn of met voedsel of (3) overgevoeligheid voor of een allergische reactie op dit medicijn.
De kans op bijwerkingen is gewoonlijk groter bij hogere doseringen . Gebruik daarom niet meer van dit middel dan is voorgeschreven.
Het is in principe altijd mogelijk dat u overgevoelig of allergisch bent (of wordt) voor een bepaald medicijn. Als u weet dat u overgevoelig of allergisch bent voor een bepaald medicijn, moet u dat medicijn niet gebruiken. Vergeet echter niet uw arts te vertellen voor welk(e) middel(en) u overgevoelig bent. Zo voorkomt u dat u dat medicijn nogmaals voorgeschreven krijgt.
Breng ook een vervangende arts of medisch specialist op de hoogte van overgevoeligheid of allergie voor bepaalde medicijnen.
Als een medicijn al wat langer op de markt is, worden er niet zelden nieuwe bijwerkingen ontdekt. Hierdoor neemt het aantal bekende bijwerkingen van een medicijn soms met de jaren toe. Een al wat ouder medicijn met veel bijwerkingen is daarom niet per se onveiliger dan een nieuw medicijn waarvan dikwijls nog maar weinig bijwerkingen bekend zijn.
Lees de patiëntenbijsluiter voor meer informatie over de mogelijke bijwerkingen van dit medicijn.

Wisselwerkingen (= interacties)

Cycloserine
Foliumzuur
Foliumzuur-blokkers, o.a. methotrexaat (= Emthexate® = Ledertrexate®), pyrimethamine (= Daraprim®) en trimethoprim (o.a. Monotrim®, Wellcoprim®, Lidatrim®)
Hydralazine (= Apresoline®)
Isoniazide
Levodopa (Madomar®, Sinemet®)
Penicillamine
Algemeen

Lees de bijsluiter in de verpakking voor informatie over mogelijke wisselwerkingen van dit zelfzorg-medicijn met andere medicijnen of met voedsel.

Gebruiksaanwijzing

Dragees ná de maaltijd heel innemen met vloeistof.
Volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder: 3 x daags 1-2 dragees
Algemeen

Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn, is niet geheel zonder gevaar. U moet zich daarom altijd nauwkeurig aan de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter houden.
Vraag advies aan uw apotheker of drogist wanneer u de bijsluiter niet begrijpt of van de gebruiksaanwijzing wil afwijken.

Bewaren

In de verpakking bij kamertemperatuur.
Algemeen

Kleine kinderen denken dat medicijnen eetbaar, drinkbaar of snoepgoed zijn. Bewaar ook zelfzorg-medicijnen altijd buiten het bereik van kleine kinderen! .
De meeste zelfzorg-medicijnen zijn in de verpakking goed houdbaar bij kamertemperatuur.
Bewaar zelfzorg-medicijnen nooit in een warme en/of vochtige omgeving, zoals een douchecel of badkamer.
De uiterste gebruiksdatum van dit zelfzorg-medicijn staat vermeld op de verpakking.
Overtollige zelfzorg-medicijnen moet u niet bewaren, aan anderen geven of in vuilnisbak of toilet gooien. U kunt ze -net als recept-geneesmiddelen- het beste terugbrengen naar de apotheek
Lees ook de bijsluiter in de verpakking voor informatie over de houdbaarheid en de wijze van bewaren van dit zelfzorg-medicijn.

Correct gebruik van medicijnen

In de praktijk wordt maar liefst 50% van alle medicijnen niet, onvoldoende of verkeerd gebruikt!
Ook het gebruik van zelfzorg-medicijnen is alleen zinvol wanneer u ze gebruikt volgens het voorschrift van de bijsluiter.
Wanneer u te weinig gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= onderdosering), kan het zijn dat het niet of onvoldoende werkt.
Wanneer u te veel gebruikt van dit zelfzorg-medicijn (= overdosering), kan dat leiden tot ongewenste bijwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag uw apotheker of drogist altijd om nadere uitleg als u de bijsluiter niet goed begrijpt, twijfelt aan de werking of andere vragen heeft over dit zelfzorg-medicijn.
Zelf combineren van medicijnen

U moet nooit zelfzorg-medicijn combineren met medicijnen die u op doktersrecept heeft gekregen. Dat kan leiden tot ongewenste wisselwerkingen of zelfs tot ziekenhuisopname.
Vraag altijd eerst advies aan uw arts of apotheker wanneer u naast de medicijnen die u op recept in de apotheek heeft gekregen ook nog zelfzorg-medicijnen wilt gebruiken.
Vertrouwen in de medicijnen

Voor een goed resultaat is het van groot belang dat u vertrouwen heeft in de zelfzorg-medicijnen die u gebruikt. Wanneer u dat niet heeft, kunt u ze beter niet gebruiken. Vraag dan uw arts, apotheker of drogist om advies.
Bespreek eventuele problemen met het gebruik van zelfzorg-medicijnen met uw apotheker of drogist.

Medicatiebegeleiding

Gebruik dit zelfzorg-medicijn altijd nauwkeurig volgens het voorschrift in de bijsluiter van de verpakking.
Wijk nooit af van het voorschrift wanneer de werking u tegenvalt. Overleg altijd eerst met uw arts, apotheker of drogist als u van het voorschrift wil afwijken.
Raadpleeg uw arts wanneer dit zelfzorgmiddel na enkele dagen geen of onvoldoende effect heeft.

Vergoeding

Zelfzorg-medicijnen zonder recept worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.
Neem zo nodig contact op met uw zorgverzekeraar om nadere informatie over de vergoeding van zelfzorg-medicijnen.

Andere informatiebronnen

Bijsluiter bij Vitamine B-Complex
Algemeen
U kunt uw apotheker of drogist zo nodig om meer informatie over dit zelfzorg-medicijn vragen.

Bijzonderheden

Geen

Mogelijke verschijnselen na overdosering (o.a.)

Wij beschikken momenteel niet over informatie aangaande de mogelijke verschijnselen na overdosering met dit medicijn.
In principe is na overdosering ook de kans op bijwerkingen groter (zie aldaar).
Algemeen
Blijf kalm, stop het gebruik en bel zo snel mogelijk uw (huis)arts of het dichtst bijzijnde ziekenhuis wanneer sprake is van overdosering of wanneer overdosering wordt vermoed.
Hou de bijsluiter of verpakking van betreffende bijsluiter of verpakking bij de hand als u belt of naar een (huis)arts, poli of ziekenhuis gaat.
Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten